Umeå är en kulturell och spelande stad

Närheten till naturen främjar kultur och spel

Infrastruktur i Umeå

Infrastruktur som konkurrensmedel

På Umeås hemsida hittar du all nödvändig information om tåg-, flyg-, buss- och båttrafik. Du kan också läsa om hur stadens renhållning samt snöröjning fungerar. Infrastruktur omfattar även IT och bredband och där är Umeå världsledande.

Befinner du dig i Umeå och av någon anledning behöver åka därifrån? Då har du många alternativ att välja mellan. Det finns exempelvis lokalbussar, flygbussar, taxi och färdtjänst för lokala resor. Om du behöver åka längre kan du exempelvis resa från Umeå Airport, eller ta tåget med endera Norrtåg eller SJ. Om du har en funktionsnedsättning och är folkbokförd i Umeå kan du åka färdtjänst eller särskild kollektivtrafik.

Den som är klimatsmart väljer hellre cykeln framför andra färdmedel. För Umeå är hållbarhetsfrågor prioriterade och därför gör kommunen sitt bästa för att underlätta för cyklister. Deras vision är att fotgängare, cyklister och kollektivtrafiken ska utgöra majoriteten av stadens trafik. Umeå har sedan 2009 arbetat för ett sammanhängande huvudnät med cykelvägar och fram till 2013 ökades nätet med 14 071 meter cykelväg.

IT och bredband är en viktig del av infrastruktur. För fem år sedan gjordes en undersökning vars syfte var att lista bredbandshastigheten i städer världen över. Umeå placerade sig som bäst i väst. Då var hastigheten 100 mbit/s och sedan dess har UmeNet uppgraderat nätet till 1 000 Mbit/s. UmeNet har möjliggjort bredband via fiber för 95 procent av Umeå Kommuns invånare. Många studenter väljer att starta företag i Umeå och stadens infrastruktur främjar denna utveckling.

Umeå ligger i norra Sverige och drabbas varje år av stora mängder snö. Den som oroar sig för hur det ska bli med snöröjning och annat gör bäst i att besöka Umeå Kommuns hemsida eller snöskottning.nu om man behöver anlita någon snabbt. Där finns all tänkbar information om snöröjning i kommunens snödagbok. Den uppdateras av arbetsledare för snöröjningen i kommunen. I Snödagboken skriver de om att efterarbeta, isriva, ploga, snöutlasta samt om hur olika vägar prioriteras. Snöröjning är avgörande för att stadens infrastruktur ska fungera.

infrastruktur