Umeå är en kulturell och spelande stad

Närheten till naturen främjar kultur och spel

Hållbara Umeå

Umeå har många hållbarhetsprojekt i luften

Förenta Nationerna gav Världskommisionen uppdraget att sammanställa en rapport 1987 som gavs titeln Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future. Rapporten klargjorde sambandet mellan den ekonomiska utvecklingen samt miljöförstöring och begreppet hållbar utveckling etablerades därigenom. Umeå är en av många städer som aktivt arbetar för hållbarhet genom flera olika projekt. Om du vill ta hand om miljön måste du börja fundera över saker som resursförbrukning och avfallshantering – och det har kommit grönt besked från forskare.

Det finns många olika sätt att arbeta för hållbarhet. Resursförbrukning, klimatpåverkan, kemikalieanvändning, vattenförbrukning och avfallshantering är fem saker hållbarhet handlar om. Umeå är ett föredöme vad gäller hållbarhetsfrågor. De arbetar medvetet för en ekologisk, ekonomisk och social hållbar utveckling. Umeå Kommun har på sin hemsida något de kallar för Livsmiljöbarometern där de listar sina mål – med hjälp av olika indikatorer kan de sedan följa huruvida de nått målen eller ej. Deras huvudområden är naturen, vattnet, luften och klimatet samt staden.

Be Green Umeå är ett av många hållbarhetsprojekt i Umeå. Be Green Umeå tog över efter projektet Hållbart resande i Umeåregionen och har därför till en början fokuserat på resande, men kommer framöver även fokusera på boende. Både resande och boende är två viktiga områden som måste diskuteras ur ett hållbarhets-perspektiv. Be Green Umeå har bland annat funderat på att skapa ett hyrcykelsystem och dessutom ett system som underlättar samåkning. Förändringar som dessa kan göra stor skillnad.

Men hållbarhet handlar inte endast om miljö, utan även om ekonomiska och sociala frågor. Särskilt intressant är områden som arbetsmiljö, jämställdhet och mångfald. Det är områden som uppmärksammats senaste åren och som dessutom varit värd uppmärksamheten. Sverige är ett jämställt land jämfört med de flesta andra länder, men det finns arbete kvar att göra. Mångfald handlar inte bara om köns- och etnicitetsaspekten, utan även om ålder och utbildning. Frågorna är mycket viktiga att diskutera och utveckla och där ligger Umeå i framkant.

umeå